Монтаж на метални керемиди и покриви Sigla

По желание на клиента Таукер ЕООД осигурява и монтаж на металните покриви от страна на партньорска фирма.

Инструкции за монтаж:

1. Полага се носеща конструкция по проект.
2. Препоръчително е носещата конструкция да бъде покрита с антикондензна мембрана.
3. Върху носещите ребра се монтират столиците. Монтажът се извършва от улука към билото. Минималните размери на столиците са 50 х 30 mm. Разстоянията между столиците са еднакви – 350 mm една от друга. Използва се шаблон за да се запази успоредността и точното разстояние между тях.
4. Челната дъска се монтира на едно ниво със столиците. Монтират се улукът и улучната планка.
5. Ако покривът не завършва с фронтон, към последното носещо ребро, на едно ниво с неговия горен ръб се монтират челните дъски.
6. Полагането на металните покривни платна започва от улука към билото. Те имат конструктивна ширина кратна на 1000 mm и дължина съгласно конкретните размери на покрива. Застъпват се прегъвките, предвидени за отводняващ канал.
7. Най-долният ред / до улука / се монтира към съответната столица със самонарезни винтове с уплътнител в най-ниската част на керемидената вълна, към всяка керемида.
8. Следващите редове се закрепват със самонарезни винтове с уплътнител през 2 реда, през 2 елемента в най-вдлъбнатата част на керемидата.

Самонарезните винтове осигуряват водонепроницаемост и корозионна устойчивост. Те са от неръждаема стомана с цинково и полиестерно покритие и неопренов уплътнител. Винтът е правилно поставен, ако уплътнителят се подава около 1 mm извън металната шайба.
Слабо навит винт Правилно навит винт Прекалено силно навит винт

9. Челната планка осъществява връзката между покривните платна и челната дъска. Монтира се от улука към билото, върху покривните платна.
10. Преди монтирането на билните капаци, мястото на свързване на покривните платна се изолира с уплътнителна лента.
11. Билните капаци се монтират последни, след окончателното монтиране на покривните платна и челните планки.
12. За да се избегне свличането на големи снежни маси се поставят снегоупори или снегорези. Те се монтират под втората вълна от корниза или на 35cm от него.

Схема на метални покриви

ПРАВИЛА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ ПО МЕТАЛНИЯ ПОКРИВ
По покрива трябва да се ходи внимателно, с обувки с меки подметки, като се стъпва в извивките на вълната, където профилът на покривните платна лежи върху носещата конструкция.