Довършителни елементи за метални покриви Sigla

За да има завършен вид покрива и за да изпълнява функциите си, са необходими и следните довършителни елементи, които се използват при монтажа, предлагани от Таукер ЕООД:Билен капак на метални покриви БИЛЕН КАПАК / L – 2m / Завършва връзката между покривните скатове и осигурява водонепроницаемост.Стенна планка на метални покривиСТЕННА ПЛАНКА / L – 2m / Осъществява връзката между металния покрив и конструктивни елементи на сградата (калкани, бордове и др.), разположени на различно ниво от това на покривния скат.Челна планка на метални покриви ЧЕЛНА ПЛАНКА / L – 2m / Осъществява връзката между челните дъски и покрива. Предотвратява проникването на влага и придава завършен вид на покрива.Планка улук на метални покриви ПЛАНКА УЛУК / L – 2m / Осъществява връзката между покривните платна и улука.Улама на метални покриви УЛАМА / L – 2m / Осъществява връзката между скатовете с обратен наклон и отвежда водата към улука.Снегоупор на метални покриви СНЕГОУПОР / L – 2m / Предотвратява свличането на големи снежни маси.
Подходящ за скатове с по-стръмен наклон.Снегорез на метални покривиСНЕГОРЕЗ Предотвратява свличането на големи снежни маси, като веднъж ги задържа върху покрива и втори път разрязва снежната покривка на безопасни парчета. Подходящ за скатове с по-полегат наклон.Самонарезни винтове метални покриви Самонарезни винтове с неопренова шайба.

» Полагането на антикондензна мембрана под покривните платна предотвратява проникването на влага към подпокривната конструкция.
» Възможно е и изработването на довършителни елементи по заявка на клиента, различни от посочените по-горе, от същия материал и цвят.